fredag 20. november 2009

stillsfotograf, før tredjerangs på filmsett

Nå et ord i hverdagen. Jeg har tidligere omtalt ordet stillsfotograf her på bloggen. Nå dukker ordet opp i en artikkel i Fotografi– «Jeg tror vi vil se en rask utvikling innen multimedia i årene som kommer,..... – Det kommer til å bli mye vanligere med interaksjon mellom stillbilder, videosnutter og lyd. .......sier Inge Helland.»

Mitt argument er ikke at språket, ordet, endrer fotografrollen, men når fotografrollen nå endrer seg, får man behov for en presisering, fra nå av vil vi tidvis måtte presentere oss som stillsfotografer, og ingen vil dermed tro at du jobber lavere i rang en pizzabudet på et filmsett.

Ingen kommentarer: