mandag 2. november 2009

foto ord

Dette som oppfølgingen til at fotograf nå heter stillsfotograf, (se under) er det også interessant å lese at fotogalleriet definerer sin virksomhet innenfor kamerabasert kunst

Sies på Fotogalleriets nettside: «...som arbeider innenfor kamerabasert kunst»..
«et representativt utvalg innenfor dagens kamerabaserte samtidskunstnere» Fotogalleriet

Ingen kommentarer: