fredag 27. november 2009

«Ettersom man i fotografiets epistemologiske diskurs

for lenge siden er enige om at fotografiet i svært liten grad evner å formidle det sanne», skriver Maria Lundberg i en kritikk av en fotobok som en norsk lege og fotograf Torkil Færø har gitt ut på eget forlag.

«...epistemologiske diskurs...» hvis du som meg ikke helt vet hva dette betyr, så har jeg slått det opp, og det betyr noe sånt som at de som arbeider med vitenskapelig forståelsesmodeller, har funnet ut at fotografiet ikke er sant. Grunnen til at jeg tar med denne vanskelige setningen fra Maria er for å skape en god overskrift, og signalisere litt teorisnakk. (Malapropos, Bård Løken referer stadig til Lars Saabye Christensen «Det du ser er sant så sant du ser det».)

Maria refererer fra verdensstørrelser som Susen Sontag når hun kritiserer Færø sin tilnærming til menneskene han fotograferer. Jeg syns Maria skriver om to temaer i en artikkel, det ene tema er forståelsesmodeller om fotografi, og den andre er hva hun syns om boken til Færø.

Jeg liker godt Marias omtale av forståelsemodellene, at en entusiastisk fotograf som Færø skal bli sett i lys av disse modellene er vel litt urettferdig.
Maria skriver med referanser som jeg gjerne skulle sett mer av for 20 - 30 år siden, – men jeg er usikker nå. Med tanke på hvordan fotografer fotograferer i dag, Erwin Olaf bare som ett eksempel, spør jeg meg om Susen Sontag «On Photography (1977)» i dag ville ha skrevet en bok til. Jeg tro det. Eller riktigere, jeg opplever at analyseverktøyene vi snakket om før, men som få forholdt seg til, ikke lenger kan hjelpe meg. Som fotograf opplever jeg at 1977 og 2009 ikke har mye med hverandre å gjøre. Selv om Susen Sontag sin forståelse fortsatt er mer enn gyldig, så er den langt fra nok nå.

Allikevel føler jeg stor glede over at Maria setter fotografiet inn i et perspektiv. Maria avslutter sin artikkel om Færø med at hun håper han vil gå mer i dybden ved neste bok. Men Færø vil ikke ha mange fotografer å lære av da tror jeg. Slik jeg ser det, forsker ikke fotografer i dag på å gå i dybden, de virkelig anerkjente fotografene forsker på å bruke overflaten. Ikke unaturlig, det du ser, er det du ser, det som ligger under, kan du som fotograf ikke beskrive?

Ingen kommentarer: