fredag 20. november 2009

Klassifisering med suksess

Jeg har vært inne på at mangel på klassifisering av fotografi kanskje har vært en ulempe, de fleste andre områder i samfunnet har sitt eget bygg på Blindern, hvor folk har gått ut og inn av dørene i år og lært seg forskjeller og klassifiseringer. Foto har verken bygg eller et lite kott på Blindern.


Vår tids mes kjente klassifiseringsmodell har Freud lagd. Freud delte den mentale delen av mennesket inn i tre deler. Jeg tror at den freudianske klassifiseringen gjennomgriper hele vårt samfunn.
Freuds modell av et menneske har en moralsk del (superego), og det som er deg (ego), og det ubevisste (id), som handler om drømmer og følelser. Denne modellen har delvis tjent som analysemodell for bilder/kunst, hvor det ubevisste har blitt brukt som forklaringfaktor for alt som ikke har vært forståelig i et bilde.
Nå har denne tredelte modellen levd i beste velgående i over hundre år, stor suksess sett fra Freuds side. Sett i lys av denne suksessmodellen er min tanke at fotografi kanskje lever bedre uten klassifisering, enn med klassifisering som er for enkel.

Ingen kommentarer: