torsdag 19. november 2009

out of context


At bilder og alt annet står i en sammenheng er ofte ikke påaktet, moro da når en fotograf, Rachel Papo, kaller en bildesere uten sammenheng

Ingen kommentarer: