torsdag 19. november 2009

Har vi gjort en tabbe?

Har vi gjort en tabbe, vi fotografer, når vi ikke har lært oss til å klassifisere, kategorisere og elle sjangerbestemme fotografier. For noen få år siden var fotografi et bærende element i kommunikasjon via medier. Nå er det tidvis et viktig element, men de som lager kommunikasjon, som reklame, informasjon, mm ser det ikke lenger slik at fotografiet er det viktigste, det er en nødvendig del, men man leter ikke etter fotografer som kan bære saken. Fotografer oppfattes ikke som viktig. Kan det være at fotografiet er så vanskelig å vite effekten av, at man heller bruker det som visuell pausemat, istedefor å la fotografiet være hovedretten. Ville det ha hjulpet om det var litt er orden, slik at brukeren visste litt mer om hva han bestilte, at han i det minste kunne skjelne mellom sjangere. Til nå har i allefall norske fotografer ikke vært mye opptatt av sjangere og klassifisering, men stort sett snakket om «Fotografi», og å fremme fotografiet. Det var kanskje en tabbe?

Ingen kommentarer: