søndag 25. oktober 2009

selv om dette ikke kan


sies å være fotorelatert, så er det en fin måte å tenke en nettside på, og moro å lage et rytmeopsett

Ingen kommentarer: