søndag 25. oktober 2009

bildearkiv lager inspirasjonnettside


getty er stort bildebyrå, her kan du se en inspirasjongreie http://moodstream.gettyimages.com/ hvor du selv kan stille inn en del parameter og så få en bildeslashlydslashvideostrøm, virker som den er under utvikling, men et eksempel på hva nettsider som formilder bilder kan være. For meg er lyden lurt å slå av.

Ingen kommentarer: