lørdag 17. oktober 2009

en idè hadde et stort hus


til å romme den store ideen. Fotografiets hus til Deichman, nå er Deichman forlatt som bygg. Hva er stiftelsen SE uten et stort hus? Vel, nå må ideen kanskje utvikles, fotografiet har forandret seg mer de siste 5 årene, enn kanskje i hele den tidligere fotohistorien. Stiftelsen Se har tatt mål av seg til å blande seg inn i utviklingen, nå når bygget er forlatt, trenger vi et annet bygg, nemlig innholdet i ideen. Det må noen sette fart på, mitt forslag er å lage en nettside/blogg, hvor man jevnt betaler fagkyndige personer til å analysere dagens fotoutvikling, og la folket debattere artiklene. Også jevnt på denne bloggen spørre debattantene om hvordan man ser for seg «fotografiets hus». Da har man begynt å fylle ut ideen.

Ingen kommentarer: