onsdag 2. september 2009

informasjon er tilgjengelig, skaff deg ferdigheter


Fra Josef på "face", som de sier kom jeg innpå denne mannen, en god del videoer hvor han snakker, verdt å lytte til lite har skjedd med måten å tenke på siden the "gang of three" Sokrates, Platon, og Aristoteles. En video hvor du hører litt mer om Edward de Bono tenkning. Lateral Thinking er et begrep som jeg må forske på

Ingen kommentarer: