fredag 11. september 2009

Denis Oliver

Fotomanipulasjon, har vært her hele tiden, men stor sett så smakløst at ingen fatter nevneverdig interesse. Denis Oliver gjør liten forskjell mellom mye manipulert og lite manipulert, og mange av de konstruerte fotografiene er "troverdige". Han selger fra egen side, print i opplag på 3 fra kr 3500 til kr 9000.- pr print i papir 30 x 40 centimeters, selve bildet 23 x 23 cm

Ingen kommentarer: