fredag 22. februar 2013


Erik Almås om hvordan bli fotograf, i en blanding av hvordan få jobber og hvordan bli fotograf som identitet. Han sier at hans viktige setning er "There's No Such Thing as Failure, only giving up"
Jeg har omtalt Erik Almås tre ganger tidligere, om hans første portfolioer og fler-flinke-folk. Hans egen nettside  erikalmas.com

En tvist på Almås sitat: “I have not failed. I’ve just found 10, 000 ways that won’t work.“, –Thomas A. Edison

Ingen kommentarer: