fredag 1. januar 2010

i et dets første tiår

Om foto i et dette 10-år som akkurat forsvant ut døren. På begynnelsen av dette 10-året kom digitale kameraer, og mjukvare. Et sjokk, en tornado, en ny verden, enorme muligheter, demokratisering, prisfall, brutal endring av fotografrollen. Fornektelse av at dette skjedde.
Yrket endret seg, produksjonsmåten endret seg, mengen bilder økte med ukjent antall ganger, mediene for publisering endret seg, økonomien til det enkelte medie sank, mens antall medier og publiseringskanaler økte, - mye.


Ingen kunne hjelpe deg av de som hjalp deg før, leverandørene ville selge deg alt de hadde. Helst det dyreste. De solgte deg mjukvare, men hadde ikke erfaring eller kunnskap. Og leverandørene var de som mest nektet for at en bombe hadde fallt inn hos fotografene. Fotografene hadde vent seg til å hente kunnskap fra selgere og labfolk som hadde god erfaring med velprøvde produkter. Når denne bransjen fornektet tornadoen, tok det tid før fotografene forstod at nå var de ute på egenhånd. Ingenting var lenger det samme.

Visningsider som Behanche, Flickr, Devianart og Livejournal m fler har gjort at mange viser bilder hvor de gjerne kopiere stiler og manerer til andre fotografer, både de gamle og de nåværende. Før hadde fotografene, nærmest enerett på ha kunnskapen om nye teknikker og stiler, nå er dette allment tilgjengelig. Og nye og gamle teknikker blir utført av flinke folk, amatører over hele verden. Det nytter nesten ikke å være «orginal» alt finnes tilgjengelig på nett. Gamle stjerner som eksempelvis Josef Sudek, Avedon, Joel-Peter Witkin, Man Ray, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus kopieres daglig, magien til de gamle svekkes, magien til foto svekkes.

Mange veletablerte sannheter forsvant dette tiåret. Fotografiet som kommunikasjonsmedie, virker rett og slett ikke på samme måte lenger. Fotobransjen har ikke skyld i det. Mange hovedoppgaver fra Blindern og BI vil nok følge i årene som kommer om årtusenskiftet som forandret så mye på en gang, teknologien og hele mediebildet endret seg brutalt samtidig. Det har trolig skjedd større endringer for fotografen som kommunikatør, kunstner og som yrkesutøver dette siste tiåret enn hele de hundre foregående år.

Selv om fotografen har lært seg mjukvare, lært å eksponere digitalt, skaffet seg nye kunder og forandret inntekstsgunnlaget kan det være at nye forandringer står for døren, og at fotografen fortsatt går en usikker, men mulightetenes tid i møte?

Ingen kommentarer: