søndag 10. januar 2010

100110

orden i sysakene er bra, uorden ser ikke ut til å være et gode, men det fins allikevel mye mer uorden enn orden, men i dag er en god dato for ordensfok, (enda bedre i oktober)


Entropi er et mål på graden av uorden i et termodynamisk system. Økende entropi betyr økende uorden, hvilket innebærer at mengden energi som er av en slik form at den kan utnyttes til nyttig arbeid, minker.

Ingen kommentarer: