mandag 27. april 2009

forteller deg historier


Mediastorm er et fortellersted, foto, video, film, dokumentar, mm. Mange gode og svært ulike fortellinger ligger her. Mange fine ting. En absolutt god idé. Fint med noen av fortellingene som bruker stillbilder som filmsekvenser. Enkelte av prosjektene krever litt mer enn vanlig nett tolmodighet, men da får du ofte se bra ting. Mediastorm avholder workshops i løpet av våren i New York.

Ingen kommentarer: