tirsdag 23. desember 2008

hva handler det om?


I NY kan du møte på porfoliovisninger. Vise mappa di: En dame, Stella Kramer, som har vært bilderedaktør for mange av de mest kjente magasiner i USA, setter seg av og til ned for å se portfolioer. Det første hun sier er: “Tell me about your work.” så forteller hun hun:" It is vitally important for a photographer to be able to talk articulately about their work, it’s meaning and what they are looking to do with it." Kramer er intervjuet på bloggen til Andrew Hetherington, fotograf og blogger.

Ingen kommentarer: