søndag 7. desember 2008

bare i ettertid

vet man hva som var rett.  Økonomi, - 95 % av ekspertene viste seg å ta feil. Erik Newth har funnet en sammenklippet video om en mann, Peter Schiffs, som snakket for døve ører, om økonomien. Ikke noe fotoinnlegg dette. Store endringer i bildeverden pågår nå, hvis vi bare antar at 95% av ekspertene også på fotoområdet tar feil i denne endringstid. Hvordan finner man dem som har en fornuftig analyse av betydingen og framtiden for visuell kommunikasjon?

Ingen kommentarer: