lørdag 22. november 2008

Finn Bjelke, en god radiomann sier i

Dagbladets Magasin i dag at Waterloo sunset er "verdens beste sang" budskapet i teksten er: "And they don't feel afraid as long as they gaze at Waterloo Sunset they are in Paradise" 

En nær innholdsløs tekst om å se på solnedgang og ikke være redd. Overført til foto skulle dette signalisere lite innhold og lett form. Noe å tenke på for å lage verdens beste foto?

Ingen kommentarer: