lørdag 8. november 2008

demokratisert salg


Getty Images som har solgt bilder i årevis, har i sommer gjort en avtale med Flickr om at folk som har sine bilder på Flickr, kan få selge bilder via Getty. Artikkel om temaet i The Guaridian Ved å søke på Flickr f eks Nordkapp, får man mange flere og interessante treff enn på en hvilken som helst komersiell bildebase. Flickr forandrer for fotografer, og bildebrukere og ikke minst for de som driver små bildearkiv på nett.

Ingen kommentarer: