søndag 19. oktober 2008

utt flæsj; (skrives flash)

Et tankekors er at flash til portfolio er veldig fint. Erfaringen min sier at å lære flash er svært tidkrevende, neste versjon av PhotoShop Cs4, har ferdiglagde flashportfolioer. Ved å legge denne flashportfolioen fra PS inn i en meny lagd med HTML så har man spart kr 40 000.- kanskje. En billig måte å lage en flashpresentasjon kan være med BananAlbum, slik jeg har gjort her. Denne gangen lagde jeg først en htmlside, som sender deg til flash siden. BananAlbum koster kr 250.- . Ofte er det litt venting med flash, rart for ordet assosieres med lysglimt, som jo kommer fort. Eksempel på foto med flashpresentasjoner, towndrow.ca, sasokos.com , filippasmedhagensund.com

Ingen kommentarer: