søndag 26. oktober 2008

taktil og visuell


Hva er forskjell på å publisere på skjerm og papir. En del magasinredaktører ser ut til å reflektere lite over forskjellen mellom nettpublikasjon og magasin i papirform. Jeg tror at stryrken til papir er det visuelle og taktile. Informasjon og innhold, har sin styrke på internett, der er det taktile er fraværende, og det visuelle begrenset av størrelse på skjermer. Sakte blir skjermer store, nettforbindelse rasker og størrelse begynner å konkurere. Når navigeringen også taes mer på alvor, vil magasin på papir ha mindre arena å boltre seg på. Jeg tror at D2 som satser på det visuelle, med en bilderedaktør med visuell kompetanse, ligger godt til i løypa for å klare seg. Men enda mener journalister flest at ingenting slår en god tekst. D2 viser sine forsider.

Ingen kommentarer: