søndag 31. august 2008

fra innovasjon til invasjon på 36 år


Kodak hadde sitt første digitale kamera klart i 1975, når teknologi, som er så enkelt, kan ta så mange år, hvor mange år vil da gå med mer kompliserte områder, som menneskelige relasjoner?

Ingen kommentarer: