lørdag 9. august 2008

akkurat nå tenkte jeg på


Simon Høgsberg en dansk fotograf har laget et tankeprosjekt. Han har stoppet 150 mennesker på gaten, fotografert dem og spurte, hva tenkte du akkurat nå? 

Hva tenker folk når de går alene på gaten? Han brukte diktafon, så det du leser er ordrett hva de svarte. Simon Høgsberg har studert fotografi i London i 3 år. Alle hans prosjekter knyttes mot en helt konkret ide, sammenhengen er klar. Oversikt over prosjektene hans

Ingen kommentarer: