søndag 6. april 2008

visualitet, mangler ord


Dagbladets nye satsning MAGAS lanseres av redaktøren med ord som "nyhetstrøkk", og "aktualitet", det eneste som sies om det visuelle, er at med den nye papirkvaliteten vil de prisbelønnte fotografene stå bedre fram. Når den visuelle satsningen skal omtales, mangler det relevante, forståelige ord. Naturlig nok er visualitet, og verbalt språk ikke i samme bransje. Har du forslag til ord som er gode visuelle ord?

Ingen kommentarer: