søndag 27. april 2008

ned er opp


Oppgaven her er, gi ordrer som fører riktig fram. Et morsomt eksperiment. Opp er ned, og venstre er ikke venstre for begge. Se video. Samarbeid mellom en som utfører, og en som gir ordre, man skal klare å tegne en linje mellom 4 punkter. (Mye annet på disse sidene, jeg tar med en liten dans)

Ingen kommentarer: