søndag 19. juli 2009

ordet som har skiftet fra form til innhold?

idé (fra gr, eg 'utseende, form')
1 filos: allmennbegrep; urbilde, uforanderlig mønster
2 (klar) forestilling, anelse han hadde ingen i- om hvor mange det var
3 innfall, hugskott ha merkelige i-er / en fiks i-
4 (grunnleggende) tanke, plan, utkast i-en til et drama
5 mening, innhold, hovedtanke i-en i diktet

fra Bokmålsordboka

Ingen kommentarer: