lørdag 28. februar 2009

metoden for hvordan bildet blir til

ser du her. En setning han sier er "anyone talking about ethic, give me a break" så han har tydlig fått innvendinger. Bildene blir liksom noe annet når du har sett metoden?

Ingen kommentarer: