mandag 5. januar 2009

virkelige typer


Skriv så sammenligner du de ulike skriftypene installert på din maskin.

Ingen kommentarer: