onsdag 10. september 2008

siste runde


I sommer ble et digitalbakstykke, til kr 360 000 lansert under reklametittel: "en varig investering", og nå kommer en slags LOMO variant med film formet som et mellomformat Rollei, som tar bilder på film men i kvadrat på 35 mm. Man kunne være fristet til å marsjere rundt med plakaten " enden er nær". 60 megapixel bakstykke og Rolleietterligning med 35 mm film, er i hver sin ende av sommerens lanseringer.

Ingen kommentarer: