mandag 7. juli 2008

et godt bilde er forskjellig fra et mindre godt


Hva skiller? Sammenhengen, er et ord. Sammenhengen bildet vises i, avgjør i stor grad om det er godt. Så er spørsmålet, har bildet egne kriterier, som gjør det godt, uavhengi av sammenheng? Dette er spørsmål som leder til en doktoravhandling. Jeg vet ikke om den er skrevet, eller skrives nå. Foreløpig støtter vi oss til dem som har prøvd å finne ut hva et fotografi er. En viktig person er Roland Barthes, med boken, på dansk "Det lyse kammer". En enkel liten bok, som jeg måtte lese noen ganger før jeg forstod hvor enkel den var. Roland Barthes forsøker ikke å skille klinten fra, som overskriften nesten spør om, men han prøver å reflektere over, hva er egentlig et fotografi?

Ingen kommentarer: