torsdag 12. juni 2008

å samle

Når du er fotograf, er du ofte en samler, en serie, eller enkeltstående samleobjekter. Når man presenterer samlingen som helhet, blir samlingen noe i seg selv. En fin samling av en en amerikaner med navnet Andrew Bush.

Ingen kommentarer: